Rådgivning

Sammen styrker vi jeres arbejdsplads ! Vi tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med valg af midler/metoder, valg og vedligehold af materialer, problemløsning i daglig drift, isolationsrengøring m.m. Vi står klar til at følge jer som arbejdsplads / virksomhed gennem en målrettet udviklingsproces, hvor I selv har en væsentlig indflydelse ved at definerer og målrette kærneindholdet i valgte udviklingsemner.

Auditering

Vi udfører auditering inden for rengøringskvalitet og hygiejne herunder udarbejdelse af fokus- og handlingsplaner.

Kontakt os på telefon 70 255 477 for at høre mere.