NIR kursus

Kurserne henvender sig til personer der arbejder efter anvisningerne i NIR (National Infektionshygiejniske Retningslinjer). Vi tilbyder forskellige typer kurser der henvender sig til ledere og servicemedarbejdere på blandt andet hospitaler, plejehjem, tandlæger, praktiserende læger, genoptræningscentre, daginstitutioner og skoler.

Kurser for ledere: Kursus A

Kurser for servicemedarbejdere: Kursus B, Kursus C, Kursus D

Kursus A: NIR for ledere i primærsektoren herunder plejehjem, dagtilbud og skoler

Målgruppe

Rengøringsansvarlige ledere i primærsektoren herunder plejehjem, dagtilbud og skoler m.m. der søger viden og arbejder med rengøring ifølge NIR.

Udbytte af kurset

  • Kendskab til vigtige elementer for forebyggelse af infektioner og smittespredning
  • Tilrettelæggelse og styring af rengøring
  • Metoder og midler
  • Generelle forholdsregler
  • Krav til personale, indretning, rengøringsaftale og kvalitetssikring
Undervisningstyper Varighed Pris ekskl. moms
Lederkursus 5 timer 2.100 pr. deltager

Næste kurser:
Efter den reviderede NIR er udgivet

For tilmelding ring til os på tlf. +45 70 255 477
eller skriv til [email protected]

Kursus B: NIR for rengøring på plejehjem og i primærsektoren

Målgruppe

Servicemedarbejdere i hospitals- og primærsektoren med eller uden erfaring i NIR for rengøring.

Udbytte af kurset

  • Kendskab til smittekæden
  • Hvordan smitteveje afbrydes
  • Kendskab til de infektionshygiejniske retningslinjer på arbejdspladsen
  • Kan udpege risikopunkter og fortælle om korrekt rengøringsrækkefølge
  • Kendskab til hygiejneprofiler og kunne foretage hygiejnekontrol
Undervisningstyper Varighed Pris ekskl. moms
Kursus med op til 12 deltagere (virksomhedsforlagt) 5 timer 9.300 i alt
Workshop med 2 undervisere for 16-30 deltagere (virksomhedsforlagt) 5  timer 1350 pr. deltager

For bestilling ring til os på tlf. +45 70 255 477
eller skriv til [email protected]

Vil du vide mere om vores NIR kurser?

Lad os tale sammen på tlf. 70 25 54 77

                                                                  – Klara Marie Mikkelsen, konsulent