Hvad er et renhedsgradsystem?

Renhedsgradssystemet er som DS/INSTA 800 et udfaldsbaseret system (resultatbaseret system).

Rengøringsplanerne bygger på hvilket kvalitetsniveau (udseende) et lokale skal have efter endt rengøring.
Ved renhedsgradsystemet er resultatet efter rengøring beskrevet i mere subjektive vendinger. Der er ikke tal for hvad man må finde efter rengøring.

Vil du vide mere om renhedsgradsystemet?

Lad os tale sammen på tlf. 70 25 54 77

                                                                  – Klara Marie Mikkelsen, konsulent