Hvad er programmeret rengøring?

Programmeret rengøring er et indsatsbaseret rengøringssystem, der angiver den rengøringsindsats der skal udføres i løbet af en uge. Den rengøringsindsats der skal være i et lokale beskrives med en 3-cifret programkode.

Et eksempel på den 3-cifrede programkode ses her:

512

Første tal angiver antal dage
med rengøring
(her 5 dage)
Andet tal angiver antal dage
med grundig gulvrengøring
(her 1 dag)
Tredje tal angiver antal dage med
grundig inventarrengøring
(her 2 dage)

Forskellen mellem første og andet tal angiver antal dage med let gulvrengøring (5-1=4 dage med let gulvrengøring).
Forskellen mellem første og tredje tal angiver antal dage med let inventarrengøring (5 – 2 = 3 dage med let inventarrengøring).

I programmeret rengøring er der i rengøringsplanen beskrevet hvad der skal gøres rent i lokalet på henholdsvis inventar, vægge, gulv og loft ved grundig rengøring og hvad der skal gøres rent ved let rengøring.
Da der er forskel på rengøringsbehov på de forskellige objekter i et lokale kan man anvende et mere detaljeret rengøringsplanlægningssystem. Man kan udvide den programmerede rengøring med en mere detaljeret beskrivelse af frekvenser for rengøring af de forskellige objekter.

Vil du vide mere om programmeret rengøring?

Lad os tale sammen på tlf. 70 25 54 77

                                                                  – Klara Marie Mikkelsen, konsulent