Hvad er indsatsbaseret rengøring?

Det indsatsbaserede rengøringssystem bygger på en fastlagt beskrevet indsats, der skulle give det resultat kunden har ønsket.

De hyppigst anvendte indsatsbaserede rengøringssystemer er:

Kunden definerer selv hvor meget og hvor ofte der skal gøres rent i et lokale. Indsatsen kan være beskrevet med en programkode eller mere detaljeret med rengøringsfrekvenser. Ved kontrol vurderer man om de beskrevne programmer/frekvenser  er overholdt. Der er ikke beskrevet et rengøringsresultat.

Vil du vide mere om indsatsbaseret rengøring?

Lad os tale sammen på tlf. 70 25 54 77

                                                                  – Klara Marie Mikkelsen, konsulent