Hvad er frekvensrengøring?

Frekvensrengøring betyder, at der er en detaljeret rengøringsbeskrivelse af hver eneste rengøringsfunktion i et lokale med en fastsat rengøringsfrekvens og rengøringsmetode.

Frekvensrengørings er et indsatsbaseret rengøringssystem som beskriver hvad der skal gøres rent og hvor ofte det skal gøres rent. Der defineres en række frekvenser fx F1-F4, i disse frekvenser indplacerer man de forskellige lokaler.

Ved indsatsbaseret rengøring (programmeret og frekvensrengøring) er det svært at fastlægge rengøringskvaliteten da den vil være forskellig fra dag til dag afhængig af om det er en grundig rengøring, der er udført eller det er en let rengøring, der er udført, hvilken frekvens for rengøring der er på de forskellige objekter osv.
Det kan være svært at forventningsafstemme rengøringskvaliteten med kunden – kvalitetskontrollen vil være subjektiv.

Eksempel på frekvensrengøringsplan

Vil du vide mere om frekvensrengøring?

Lad os tale sammen på tlf. 70 25 54 77

                                                                  – Klara Marie Mikkelsen, konsulent