Hvad er forskellen på indsats- og udfaldsbaseret rengøring?

Den overordnede forskel på indsats- og udfaldsbaseret rengøring ligger i, at den indsatsbaserede tager udgangspunkt i fastlagte aktiviteter hvorimod den udfaldsbaserede omhandler, hvordan resultatet af rengøring skal være.

Det indsatsbaserede rengøringssystem (f.eks. Programmeret rengøring og Frekvensrengøring) bygger på en fastlagt beskrevet indsats der skulle give det resultat kunden har ønsket.
Kunden definerer selv hvor meget og hvor ofte der skal gøres rent i et lokale. Indsatsen kan være beskrevet med en programkode eller mere detaljeret med rengøringsfrekvenser. Ved kontrol vurderer man om de beskrevne programmer/frekvenser er overholdt. Der er ikke beskrevet et rengøringsresultat.

Det udfaldsbaserede rengøringssystem (f.eks. DS/INSTA 800 og Renhedsgradsystemet) beskriver der i mod det resultat kunden ønsker efter rengøring.
Der er ingen fastlagte frekvenser for rengøring af de enkelte objekter, det overlades til leverandøren at vurdere hvilken rengøringsindsats der skal til for at udfylde kvalitetsprofilen i de enkelte lokaler.

Forskellen på de to systemer kan beskrives således

Indsatsbaseret rengøring

Programmeret rengøring
Frekvensrengøring

Udfaldsbaseret rengøring

DS/INSTA 800
Renhedsgradsystemet

Rengøringsindsatsen er styret af Aktiviteter Kvalitetsniveauer/profiler
Definitioner med udgangspunkt i En subjektiv beskrivelse En objektiv beskrivelse
Beskrivelse af rengøringsopgaverne Daglige udførelse af aktivitet Daglig vurdering af aktivitet
Fordele Nem metode at forstå og formidle Præcis beskrivelse af hvilket
produkt/rengøringskvalitet
der er fastlagt
Ulemper Med subjektive beskrivelser er det svært
at tolke ens for bruger og kunden.
Mere kompleks metode
at forstå og formidle

Fik du svar på det, som du søgte?

Lad os tale sammen på tlf. 70 25 54 77

                                                                  – Klara Marie Mikkelsen, konsulent