ERASMUS 2019-2022

I slutningen af oktober måned 2019 deltog GC på det første ERASMUS møde i EU-projekt, DS/INSTA 800. Projektets formål, er at skabe en fælles europæisk forståelse for brugen af DS/INSTA 800. I projektet deltager samarbejdspartnere fra Sverige, Island, Finland, Latvia, Estonia og Danmark

Siden starten af projektet har vi arbejdet med og ud fra en stor dataindsamling af de erfaringer, der er gjort i de 6 europæiske lande i forbindelse med, at anvende DS/INSTA 800, som et brugbart kvalitetsmålingssystem.

Med vores deltagelse i ERASMUS projektet er det vores hensigt, at projektet skal være med til at give vores kunder et godt værktøj, i form af en nyttig håndbog, som kan bidrage til, at DS/INSTA 800 bliver nem at anvende

Glad Consulting har i 2019/2020 været i dialog med nogle af de kunder, som har arbejdet med DS/INSTA 800 gennem mange år og har fået dem til at give brugbare råd og vejledning. Vigtigt for disse erfaringer, har været, at de kunne relateres til hverdagens drift og udfordringer. Implementering og det efterfølgende opfølgningsarbejde er blevet en vigtig del i håndbogen.

Download den nye DS/INSTA 800 håndbog

Retningslinjer til brug af DS INSTA 800 standarden fra 7 europæiske lande

Guidelines nøgletals studier

Præsentation ERASMUS Projekt 2022

Guidelines using the INSTA 800 standard from seven European countries

Client training proposal

Vil du vide mere om INSTA 800?

Lad os tale sammen ptlf.70 25 54 77

– Klara Marie Mikkelsen, konsulent